Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 01/2005/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình Ngày ban hành: 04/01/2005 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 01/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2005 QUY ĐỊNH ...
  • Điều 1. Vị trí, chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Đường sắt
  • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cục
  • Điều 4. Tổ chức và biên chế
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật