Nghị định 55/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 55/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 55/2005/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ Số hiệu: 55/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 25/04/2005 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 55/2005/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

  • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA CHÍNH ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 55/2005/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 55/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 55/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 55/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 55/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật