Nghị định 58/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 58/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 58/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Số hiệu: 58/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 28/04/2005 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 58/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2005/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ...
  • Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình ...
  • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước ...
  • Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên ...

Nội dung chính của Nghị định 58/2005/NĐ-CP là về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, sẽ điều chỉnh địa giới hành chính phường Thanh Bình thuộc thị xã Ninh Bình về phường Nam Bình quản lý, xã Ninh Sơn thuộc thị xã Ninh Bình về phường Nam Bình quản lý, xã Ninh Phong thuộc thị xã Ninh Bình về phường Nam Bình quản lý, phường Bích Đào thuộc thị xã Ninh Bình về xã Ninh Sơn quản lý, phường Nam Bình thuộc thị xã Ninh Bình về xã Ninh Phong quản lý.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 58/2005/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 58/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 58/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 58/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật