Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn Quyết định 265/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 10/2005/TTLT-BYT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Huỳnh Thị Nhân, Trần Chí Liêm Ngày ban hành: 30/03/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn Quyết định 265/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ Y TẾ VÀ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10/2005/TTLT-BYT-BTC NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2005 HƯỚNG ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
  • II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ:
  • III. CHẾ ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV HOẶC BỊ NHIỄM HIV DO ...
  • IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:
  • V. HỒ SƠ, THỦ TỤC CHI TRẢ:
  • VI. CÔNG TÁC QUẢN LÝ:
  • VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BYT-BTC

Đang cập nhật