Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM

Tiêu đề: Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM bãi bỏ Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Số hiệu: 1318/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ Ngày ban hành: 29/04/2005 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1318/2005/QĐ-BTM

Đang cập nhật