Quyết định 2596/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2596/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm của Thành phố giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Số hiệu: 2596/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài Ngày ban hành: 14/06/2007 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm của Thành phố giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm Vệ sinh an toàn thực phẩm của Thành phố giai đoạn 2006 ...
 • Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở - ngành thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân các ...
 • Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí, ghi thành khoản, mục riêng trong ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 5.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở ...
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐẢM BẢO VỆ SINH  AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2006 - 2010
 • I. MỤC TIÊU
 • II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
 • III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2596/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2596/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2596/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2596/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2596/QĐ-UBND

Đang cập nhật