Chỉ thị 44-LN

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 44-LN

Tiêu đề: Chỉ thị 44-LN về việc phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 1984 do Bộ Nông lâm ban hành. Số hiệu: 44-LN Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Lâm nghiệp Người ký: Phan Xuân Đợt Ngày ban hành: 16/12/1983 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Chỉ thị 44-LN về việc phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 1984 do Bộ Nông lâm ban hành.

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ NĂM 1984
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 44-LN để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 44-LN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 44-LN

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 44-LN

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 44-LN

Đang cập nhật