Thông tư 57/2007/TT-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 57/2007/TT-BNN

Tiêu đề: Thông tư 57/2007/TT-BNN sửa đổi Thông tư 99/2006/TT-BNN hướng dẫn Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 57/2007/TT-BNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị Ngày ban hành: 13/06/2007 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 57/2007/TT-BNN sửa đổi Thông tư 99/2006/TT-BNN hướng dẫn Quy chế quản lý rừng, ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 99/2006/TT-BNN NGÀY 06/11/2006 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP ...
  • 1. Điểm 1.1, Khoản 1, Mục II (Quy định việc phân chia, xác định ranh giới đơn vị quản lý rừng và đất ...
  • 2. Tiết a, b, Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II (Tiêu chí rừng nghèo kiệt và các loại rừng nghèo kiệt được phép ...
  • 3. Điểm 7.3, Khoản 7, Mục II (Quy định việc sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 57/2007/TT-BNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 57/2007/TT-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 57/2007/TT-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 57/2007/TT-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 57/2007/TT-BNN

Đang cập nhật