Thông tư 123-VP/TT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 123-VP/TT

Tiêu đề: Thông tư 123-VP/TT năm 1957 giải thích và hướng dẫn Nghị định 1194-TTg về thành lập các Ban Thanh tra ở các liên khu, khu, thành phố và tỉnh do Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ ban hành Số hiệu: 123-VP/TT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Nguyễn Lương Bằng Ngày ban hành: 30/04/1957 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 123-VP/TT năm 1957 giải thích và hướng dẫn Nghị định 1194-TTg về thành lập các Ban Thanh tra ở các liên khu, khu, thành phố và tỉnh do Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ ban hành

  • THÔNG TƯ VỀ VIỆC GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 1194-TTG NGÀY 26-12-1956 CỦA THỦ TƯỚNG ...
  • I- NHIỆM VỤ CÁC BAN THANH TRA LIÊN KHU, KHU, THÀNH PHỐ VÀ TỈNH
  • II. QUYỀN HẠN CÁC BAN THANH TRA LIÊN KHU, KHU, THÀNH PHỐ VÀ TỈNH
  • III- TỔ CHỨC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN THANH TRA LIÊN KHU, KHU, THÀNH PHỐ VÀ TỈNH.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 123-VP/TT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 123-VP/TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 123-VP/TT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 123-VP/TT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 123-VP/TT

Đang cập nhật