Quyết định 98-TS/QĐ-VNC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 98-TS/QĐ-VNC

Tiêu đề: Quyết định 98-TS/QĐ-VNC năm 1974 ban hành 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cấp ngành về các sản phẩm chế biến hải sản của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản Số hiệu: 98-TS/QĐ-VNC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Trọng Tính Ngày ban hành: 15/02/1974 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 98-TS/QĐ-VNC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 98-TS/QĐ-VNC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 98-TS/QĐ-VNC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 98-TS/QĐ-VNC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 98-TS/QĐ-VNC

Đang cập nhật