Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xă hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 09/2007/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng Ngày ban hành: 13/07/2007 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xă hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

 • I. ĐỐI TƯỢNG
 • 1. Đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ cấp hàng tháng do xã, phường, thị trấn quản lý
 • 2. Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào nhà xã hội tại cộng đồng
 • 3. Đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội
 • 4. Đối tượng trợ cấp đột xuất
 • II. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
 • 1. Chế độ trợ cấp thường xuyên
 • 2. Chế độ trợ cấp đột xuất
 • III. HỒ SƠ, THỦ TỤC
 • 1. Hồ sơ hưởng trợ cấp thường xuyên
 • 2. Thủ tục xét hưởng trợ cấp thường xuyên
 • 3. Hồ sơ, thủ tục trợ cấp đột xuất
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Uỷ ban nhân dân cấp xã
 • 2. Cơ sở bảo trợ xã hội
 • 3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện
 • 4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
 • 2. Thời gian thực hiện các chế độ trợ cấp, trợ giúp theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của ...
 • PHỤ LỤC 1. MỨC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG THẤP NHẤT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TẠI CỘNG ĐỒNG ...
 • Phụ lục 2: Mức trợ cấp xã hội hàng tháng thấp nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống trong nhà xã ...
 • PHỤ LỤC 3: MỨC TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG HÀNG THÁNG THẤP NHẤT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI SỐNG TẠI CÁC ...
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật