Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH

Tiêu đề: Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 18/2007/QĐ-BLĐTBXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng Ngày ban hành: 18/07/2007 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI ĐI LÀM VIỆC ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Giám đốc các doanh nghiệp, tổ ...
  • CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN
  • III. NỘI DUNG CHI TIẾT
  • IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2007/QĐ-BLĐTBXH

Đang cập nhật