Quyết định 63/2007/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 63/2007/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 63/2007/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 63/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 18/07/2007 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 63/2007/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ PHÍ KIỂM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí y tế dự phòng và Biểu mức thu phí kiểm dịch ...
 • Điều 2. Đối tượng phải nộp phí theo mức thu quy định tại Điều 1 Quyết định này là tổ chức, cá nhân Việt ...
 • Điều 3. Phí y tế dự phòng là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/02/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ...
 • Điều 6. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế ...
 • Điều 7. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về ...
 • BIỂU MỨC THU PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG
 • BIỂU MỨC THU PHÍ KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 63/2007/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 63/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 63/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 63/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 63/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật