Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT

Tiêu đề: Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa do Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin ban hành Số hiệu: 20/2007/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá và Thông tin Người ký: Lê Doãn Hợp Ngày ban hành: 09/07/2007 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2007/QĐ-BVHTT

Đang cập nhật