Quyết định 2450/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2450/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 2450/QĐ-BTC năm 2007 Đính chính sai sót số thứ tự và lỗi chính tả Thông tư 69/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 2450/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã Ngày ban hành: 23/07/2007 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2450/QĐ-BTC năm 2007 Đính chính sai sót số thứ tự và lỗi chính tả Thông tư 69/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự và lỗi chính tả tại Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 ...

Ngày 23/7/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2450/QĐ-BTC Đính chính sai sót số thứ tự và lỗi chính tả Thông tư 69/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Cụ thể,

Đính chính sai sót về số thứ tự và lỗi chính tả tại Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, bao gồm:

- Khoản 3 mục A phần III;

- Điểm 2.1 khoản 2 mục B phần III;

- Khoản 4 mục B phần III;

- Mẫu số 02/BC-VDB ban hành kèm theo Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2450/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2450/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2450/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2450/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2450/QĐ-BTC

Đang cập nhật