Nghị định 120/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 120/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 120/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh niên. Số hiệu: 120/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 23/07/2007 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Nghị định 120/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh niên.

 • NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH NIÊN
 • Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thanh niên
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Chương II: BẢO ĐẢO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THANH NIÊN
 • Điều 5. Trong học tập và hoạt động khoa học, công nghệ
 • Điều 6. Trong lao động, việc làm
 • Điều 7. Trong bảo vệ Tổ quốc
 • Điều 8. Trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí
 • Điều 9. Trong bảo vệ sức khoẻ và hoạt động thể dục, thể thao
 • Điều 10. Đối với thanh niên dân tộc thiểu số
 • Điều 11. Đối với thanh niên có tài năng
 • Điều 12. Đối với thanh niên tàn tật
 • Điều 13. Đối với thanh niên nhiễm HIV/AIDS
 • Điều 14. Thanh niên sau cai nghiện ma tuý hoặc sau cải tạo
 • Chương III: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THANH NIÊN TỪ ĐỦ 16 TUỔI ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI
 • Điều 15. Trong phổ cập giáo dục trung học cơ sở
 • Điều 16. Trong học nghề
 • Điều 17. Trong hoạt động giáo dục truyền thống
 • Điều 18. Trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản và bảo vệ không bị xâm hại tình dục, lạm dụng sức lao động
 • Điều 19. Chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật
 • Chương IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
 • Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 21. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam
 • Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

Ngày 23/07/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thanh niên.

Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên về chính sách, trách nhiệm của Nhà nước đối với việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với công tác thanh niên.

Theo đó, thanh niên của hộ nghèo, thanh niên nông thôn, thanh niên tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được giảm tối thiểu 20% phí học nghề và ưu tiên tư vấn, giới thiệu việc làm ở các cơ sở công lập; riêng thanh niên của hộ nghèo được vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ xóa đói, giảm nghèo, vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tự tạo việc làm để lập thân, lập nghiệp…

Đồng thời, đối với dân tộc thiểu số, Nghị định 120/2007/NĐ-CP quy định: Thanh niên dân tộc thiểu số diện cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 03 tháng trở lên tại các cơ sở dạy nghề công lập được hưởng trợ cấp xã hội và các chính sách khác như học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú. Thanh niên dân tộc thiểu số của hộ nghèo không thuộc đối tượng trên, theo học tại các cơ sở dạy nghề công lập được hỗ trợ 70% học phí và không quá 05 tháng/người/khoá học nghề.

Nghị định 120/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 120/2007/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 120/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 120/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 120/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật