Nghị định 153/2003/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 153/2003/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 153/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Số hiệu: 153/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 09/12/2003 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 153/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

  • NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ PHÚC YÊN VÀ HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC
  • Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mê Linh để thành lập thị xã Phúc Yên, điều chỉnh địa ...
  • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước ...
  • Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên ...

Nghị định 153/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Bên cạnh đó, nghị định 153/2003/NĐ-CP điều chỉnh diện tích tự nhiên nhân khẩu của huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, thị xã Vĩnh Yên.

Theo đó, Chính phủ  điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mê Linh để thành lập thị xã Phúc Yên, điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên và thị xã Vĩnh Yên để thành lập huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể:

+  Thành lập thị xã Phúc Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phúc Yên, thị trấn Xuân Hòa và các xã Phúc Thắng, Tiền Châu, Nam Viêm, Cao Minh, Ngọc Thanh thuộc huyện Mê Linh.

+ Thành lập các phường thuộc thị xã Phúc Yên.

+ Thành lập huyện Tam Đảo trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã : Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương thuộc huyện Lập Thạch; các xã : Đại Đình, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu thuộc huyện Tam Dương; xã Minh Quang thuộc huyện Bình Xuyên và thị trấn Tam Đảo thuộc thị xã Vĩnh Yên.

Nghị định 153/2003/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2003.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 153/2003/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 153/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 153/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 153/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 153/2003/NĐ-CP

Đang cập nhật