Thông tư 4-TBXH/TC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 4-TBXH/TC

Tiêu đề: Thông tư 4-TBXH/TC-1976 hướng dẫn thi hành Quyết định 284-CP-1974 về chính sách đối với xí nghiệp sản xuất của thương binh do Bộ Thương binh và xã hội ban hành Số hiệu: 4-TBXH/TC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Chân Phương, Trịnh Văn Bính Ngày ban hành: 17/04/1976 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư 4-TBXH/TC-1976 hướng dẫn thi hành Quyết định 284-CP-1974 về chính sách đối với xí nghiệp sản xuất của thương binh do Bộ Thương binh và xã hội ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 284-CP NGÀY 23-12-1974 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ...
  • I. TÍNH CHẤT, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP
  • 1. Về tính chất và nhiệm vụ xí nghiệp.
  • 2. Về đối tượng thu nhận.
  • 3. Về tổ chức và quản lý xí nghiệp.
  • II. CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI XÍ NGHIỆP VÀ THƯƠNG BINH, BỆNH BINH
  • III. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CẤP VỐN CHO XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG BINH
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 4-TBXH/TC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 4-TBXH/TC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 4-TBXH/TC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 4-TBXH/TC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 4-TBXH/TC

Đang cập nhật