Thông tư 13-LĐ/TT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13-LĐ/TT

Tiêu đề: Thông Tư 13-LĐ/TT-1976 Quy định tạm thời chế độ thưởng thường xuyên từ quỹ lương trong các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh do Bộ Lao Động ban hành Số hiệu: 13-LĐ/TT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Nguyễn Thọ Chân Ngày ban hành: 13/08/1976 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông Tư 13-LĐ/TT-1976 Quy định tạm thời chế độ thưởng thường xuyên từ quỹ lương trong các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh do Bộ Lao Động ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THƯỞNG THƯỜNG XUYÊN TỪ QUỸ LƯƠNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ CƠ SỞ QUỐC ...
  • I. PHẠM VI NGUỒN TIỀN THƯỞNG
  • II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ CHỈ TIÊU XÉT THƯỞNG CHO CÁ NHÂN CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC.
  • III. MỨC THƯỞNG
  • IV. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13-LĐ/TT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 13-LĐ/TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 13-LĐ/TT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 13-LĐ/TT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13-LĐ/TT

Đang cập nhật