Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ

Tiêu đề: Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ năm 1962 ban hành Pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và điện lực Số hiệu: 1392-TL-ĐL-QĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thủy lợi và Điện lực Người ký: Phan Mỹ Ngày ban hành: 07/12/1962 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ năm 1962 ban hành Pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và điện lực

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÁP QUY QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN
  • Điều 1. Nay ban hành Pháp quy quản lý kỹ thuật các nhà máy điện và lưới điện.
  • Điều 2. Pháp quy này có hiệu lực đối với tất cả các nhà máy điện tuyếc-bin hơi, các nhà máy thủy điện ...
  • Điều 3. Tùy theo tình hình từng nhà máy, nhất là các nhà máy xây dựng trước ngày giải phóng, hàng năm ...
  • Điều 4. Các nhà máy điện, lưới điện, các cơ quan thiết kế, kiến thiết cơ bản và quản lý sản xuất về điện ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1392-TL-ĐL-QĐ

Đang cập nhật