Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP hướng dẫn Nghị định 150/2006/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Hội Cựu chiến binh Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Hiệu, Bùi Hồng Lĩnh, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Phạm Hữu Bồng Ngày ban hành: 25/07/2007 Lĩnh vực: Quốc phòng, Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP hướng dẫn Nghị định 150/2006/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành

  • 1. Chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo quy định tại
  • 2. Chế độ mai táng phí theo quy định tại
  • 5. Chế độ trợ cấp khi thôi làm công tác Hội theo quy định tại
  • 6. Nguồn kinh phí bảo đảm chế độ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP để xử lý:
  • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP

Đang cập nhật