Quyết định 14/2007/QĐ-BTM

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2007/QĐ-BTM

Tiêu đề: Quyết định 14/2007/QĐ-BTM ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Số hiệu: 14/2007/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển Ngày ban hành: 05/06/2007 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2007/QĐ-BTM để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2007/QĐ-BTM

Đang cập nhật