Nghị định 134/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 134/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 134/2007/NĐ-CP về đơn vị đo lường chính thức Số hiệu: 134/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/08/2007 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 134/2007/NĐ-CP về đơn vị đo lường chính thức

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc sử dụng đơn vị đo lường
 • Điều 4. Nguyên tắc và giá trị chuyển đổi đơn vị đo lường thông dụng khác theo đơn vị đo lường chính thức
 • Điều 5. Áp dụng Điều ước quốc tế
 • Điều 6. Trình bày đơn vị đo lường chính thức
 • Chương 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC
 • Điều 7. Các đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI
 • Điều 8. Các đơn vị đo lường chính thức ngoài hệ đơn vị SI
 • Chương 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
 • Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I GIÁ TRỊ CHUYỂN ĐỔI CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG THÔNG DỤNG KHÁC  THEO ĐƠN VỊ  ĐO LƯỜNG CHÍNH ...
 • PHỤ LỤC II TRÌNH BÀY ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CHÍNH THỨC

Căn cứ Căn cứ Pháp lệnh Đo lường 1999, ngày 15/08/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2007/NĐ-CP về đơn vị đo lường chính thức.

Một số quy định đáng chú ý như sau:

Nguyên tắc sử dụng đơn vị đo lường

+ Đơn vị đo lường chính thức bắt buộc sử dụng trong các trường hợp sau:

- Trong văn bản do cơ quan nhà nước ban hành, trừ trường hợp áp dụng Điều ước quốc tế;

- Trên phương tiện đo sử dụng trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và các hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước;

- Ghi nhãn hàng hoá đóng gói sẵn theo định lượng thuộc diện phải kiểm tra theo quy định của Pháp lệnh Đo lường;

- Trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo thuộc diện phải kiểm định theo quy định của Pháp lệnh Đo lường.

+ Đơn vị đo lường thông dụng khác được sử dụng trong quan hệ dân sự.

+ Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng đơn vị đo lường chính thức theo quy định về đơn vị đo lường chính thức này.

Các đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI

Điều 07, Nghị định 134 quy định các đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI bao gồm: độ dài (mét); khối lượng (kilôgam); thời gian (giây); cường độ dòng điện (ampe); nhiệt độ nhiệt động học (kenvin); lượng vật chất (mol); cường độ sáng (candela).

Các bội, ước thập phân của đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI. Bội, ước thập phân của một đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI được thiết lập bằng cách ghép tên, ký hiệu của một tiền tố SI liền vào phía trước tên, ký hiệu đơn vị đo lường.

Đồng thời, để thiết lập 01 bội hoặc ước thập phân của đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI, chỉ được sử dụng một tiền tố SI đơn nhất để kết hợp với đơn vị đo lường này.

Ví dụ: nanômét: 1 nm hoặc 10-9 m (không được viết: milimicrômét: mmm). Trong đó: nanô là tên gọi; n là ký hiệu và 10-9 là thừa số của tiền tố này.

Ngoài ra, Nghị định 134/2007/NĐ-CP quy định về những đơn vị đo lường khác như: đơn vị dẫn xuất; Đơn vị cơ; Đơn vị nhiệt; Đơn vị điện và từ; Đơn vị ánh sáng và bức xạ điện từ có liên quan; Đơn vị âm; Đơn vị hoá lý và vật lý phân tử; Đơn vị bức xạ ion hoá.

Nghị định 134/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 13/09/2007, thay thế Nghị định 65/2001/NĐ-CP. Các sản phẩm, phương tiện đo ghi, khắc theo đơn vị đo lường thông dụng khác đã tồn tại trước thời điểm hiệu lực Nghị định này được tiếp tục sử dụng trong các trường hợp đơn vị đo lường chính thức bắt buộc sử dụng.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 134/2007/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 134/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 134/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 134/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 134/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật