Quyết định 65/2007/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 65/2007/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 65/2007/QĐ-BNN về danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 65/2007/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 03/07/2007 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 65/2007/QĐ-BNN về danh mục bổ sung thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC BỔ SUNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO VIỆT ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, các tổ chức ...
  • DANH MỤC BỔ SUNG NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM THEO YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG
  • DANH MỤC BỔ SUNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
  • DANH MỤC THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH MÃ SỐ ...
  • MỤC LỤC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 65/2007/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 65/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 65/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 65/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 65/2007/QĐ-BNN

Đang cập nhật