Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký guỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thanh Hoà, Phùng Khắc Kế Ngày ban hành: 04/09/2007 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký guỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TIỀN KÝ GUỸ CỦA NGƯỜI ...
  • I- QUY ĐỊNH CHUNG
  • II- TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP
  • III- TIỀN KÝ QUỸ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
  • IV- TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG, DOANH NGHIỆP VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  • V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Phụ lục 01 GIẤY ĐỀ NGHỊ KÝ QUỸ
  • Phụ lục 02 GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN

Đang cập nhật