Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-15:2011

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-15:2011

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-15:2011 về bệnh động vật - quy trình chẩn đoán - phần 15: bệnh xoắn khuẩn Do Leptospira Số hiệu: TCVN8400-15:2011 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-15:2011 về bệnh động vật - quy trình chẩn đoán - phần 15: bệnh xoắn khuẩn Do Leptospira

  • TIÊU CHUẨN VIỆT TCVN 8400-15:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 15: BỆNH XOẮN KHUẨN DO LEPTOSPIRA
  • 1. Phạm vi áp dụng
  • 2. Thuật ngữ và định nghĩa
  • 3. Thuốc thử và vật liệu thử
  • 4. Thiết bị và dụng cụ
  • 5. Cách tiến hành
  • 6. Kết luận bệnh
  • PHỤ LỤC A (Quy định) THÀNH PHẦN VÀ CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG VÀ DUNG DỊCH THUỐC THỬ
  • PHỤ LỤC B (Quy định) BỘ KHÁNG NGUYÊN DÙNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH XOẮN KHUẨN DO LEPTOSPIRA
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-15:2011 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-15:2011

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-15:2011

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-15:2011

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-15:2011

Đang cập nhật