Quy chuẩn QCVN07:2010/BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quy chuẩn QCVN07:2010/BYT

Tiêu đề: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BYT về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: QCVN07:2010/BYT Loại văn bản: Quy chuẩn Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: *** Ngày ban hành: 29/12/2010 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BYT về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 07:2010/BYT VỀ VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO ...
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
 • Phần II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC
 • II. QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH ĐỐI VỚI PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG CHỨC NĂNG
 • III. QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH ĐỐI VỚI SÂN CHƠI, SÂN TẬP, BỂ BƠI
 • IV. QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM
 • V. QUY ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, SINH HOẠT
 • VI. QUY ĐỊNH VỆ SINH ĐỐI VỚI NHÀ ĂN, CĂNG TIN, NHÀ BẾP VÀ KHO THỰC PHẨM
 • VII. QUY ĐỊNH VỀ CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
 • Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy chuẩn QCVN07:2010/BYT để xử lý:

Tin tức về Quy chuẩn QCVN07:2010/BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy chuẩn QCVN07:2010/BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quy chuẩn QCVN07:2010/BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quy chuẩn QCVN07:2010/BYT

Đang cập nhật