Tiêu chuẩn ngành TCN68-169:1998

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành TCN68-169:1998

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành TCN 68-169:1998 về hệ thống báo hiệu R2 - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành Số hiệu: TCN68-169:1998 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: *** Ngày ban hành: 25/06/1998 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn ngành TCN 68-169:1998 về hệ thống báo hiệu R2 - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-169:1998 HỆ THỐNG BÁO HIỆU R2 YÊU CẦU KỸ THUẬT
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Định nghĩa và thuật ngữ
 • 3. Yêu cầu kỹ thuật
 • 3.1. Báo hiệu đường dây - Yêu cầu chung
 • 3.2. Báo hiệu đường dây không xung tính cước
 • 3.3. Báo hiệu đường dây có xung tính cước
 • 3.4. Báo hiệu thanh ghi
 • 3.5. Phương thức báo hiệu thanh ghi
 • 3.6. Phương pháp báo hiệu thanh ghi
 • 3.7. Thủ tục thiết lập cuộc gọi với báo hiệu thanh ghi
 • 3.8. Thủ tục kết thúc báo hiệu thanh ghi
 • 3.9. Thủ tục giải phóng thanh ghi
 • 3.10. Chuyển tiếp và tái tạo tín hiệu thanh ghi tại tổng đài chuyển tiếp
 • 3.11. Thủ tục phụ
 • PHỤ LỤC B1 LƯU ĐỒ BÁO HIỆU ĐƯỜNG DÂY ĐIỂN HÌNH
 • PHỤ LỤC B2 TRÌNH TỰ BÁO HIỆU ĐƯỜNG DÂY KHÔNG XUNG TÍNH CƯỚC
 • PHỤ LỤC B3 TRÌNH TỰ BÁO HIỆU ĐƯỜNG DÂY CÓ XUNG TÍNH CƯỚC
 • PHỤ LỤC B4 TRÌNH TỰ BÁO HIỆU THANH GHI TỔNG QUÁT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành TCN68-169:1998 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành TCN68-169:1998

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành TCN68-169:1998

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành TCN68-169:1998

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành TCN68-169:1998

Đang cập nhật