Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3577:1981

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3577:1981

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3577:1981 về trâu bò sữa - Kiểm tra năng suất sữa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành Số hiệu: TCVN3577:1981 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: *** Ngày ban hành: 18/05/1981 Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3577:1981 về trâu bò sữa - Kiểm tra năng suất sữa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

 • TIÊU CHUẨN VIỆT TCVN 3577:1981 TRÂU BÒ SỮA KIỂM TRA NĂNG SUẤT SỮA
 • 1. Khái niệm chung
 • 2. Tổ chức kiểm tra năng suất sữa
 • 3. Phương pháp tiến hành
 • 4. Ghi chép và phương pháp tính
 • 5. Phân tích tỷ lệ mỡ sữa và protit
 • 6. Báo cáo và chứng nhận kết quả
 • PHỤ LỤC 1 PHIẾU KIỂM TRA NĂNG SUẤT SỮA
 • PHỤ LỤC 2 PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG SUẤT SỮA
 • PHỤ LỤC 3 CÁCH TÍNH CÁC CHỈ TIÊU CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ CỦA PHIẾU KIỂM TRA SỮA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3577:1981 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3577:1981

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3577:1981

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3577:1981

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3577:1981

Đang cập nhật