Tiêu chuẩn ngành 10TCN342:2003

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành 10TCN342:2003

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 342:2003 về phương pháp kiểm định ruộng giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 10TCN342:2003 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: *** Ngày ban hành: 29/12/2003 Lĩnh vực: Nông nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 342:2003 về phương pháp kiểm định ruộng giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 342:2003 PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG CÂY TRỒNG
 • 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • 2. Giải thích từ ngữ
 • 3. Mục đích
 • 4. Nguyên tắc
 • 5. Thời kỳ kiểm định và số lần kiểm định
 • 6. Tài liệu và dụng cụ
 • 7. Các bước tiến hành
 • 8. Đánh giá kết quả
 • 9. Báo cáo kết quả
 • PHỤ LỤC 1 MẪU SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI VÀ ĐIỂM KIỂM ĐỊNH TRONG RUỘNG GIỐNG
 • PHỤ LỤC 2 SỐ CÂY KIỂM TRA TỐI THIỂU TẠI MỖI ĐIỂM KIỂM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 3 SỐ CÂY KHÁC DẠNG ĐỂ LOẠI BỎ RUỘNG GIỐNG THEO TIÊU CHUẨN ĐỘ THUẦN RUỘNG GIỐNG VÀ TỔNG SỐ CÂY ...
 • PHỤ LỤC 4 MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành 10TCN342:2003 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành 10TCN342:2003

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành 10TCN342:2003

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành 10TCN342:2003

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành 10TCN342:2003

Đang cập nhật