Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6223:1996

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6223:1996

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6223:1996 về cửa hàng khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu chung về an toàn Số hiệu: TCVN6223:1996 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1996 Lĩnh vực: Hóa chất

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6223:1996 về cửa hàng khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu chung về an toàn

  • TIÊU CHUẨN VIỆT TCVN 6223:1996 CỬA HÀNG KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN
  • 1. Phạm vi áp dụng.
  • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn.
  • 3. Thuật ngữ.
  • 4. Quy định chung.
  • 5. Yêu cầu an toàn đối với thiết kế, xây dựng của hàng khí đốt hóa lỏng.
  • 6. Yêu cầu phòng cháy, chữa cháy.
  • 7. Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai khí đốt hóa lỏng tại cửa hàng.
  • 8. Yêu cầu an toàn đối với việc vận chuyển chai chứa khí đốt hóa lỏng.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6223:1996 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6223:1996

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6223:1996

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6223:1996

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6223:1996

Đang cập nhật