Tiêu chuẩn ngành TCN68-202:2001

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành TCN68-202:2001

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành TCN68-202:2001 về điện thoại vô tuyến MF và HF - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành Số hiệu: TCN68-202:2001 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: *** Ngày ban hành: 21/12/2001 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn ngành TCN68-202:2001 về điện thoại vô tuyến MF và HF - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

  • TCN 68 - 202: 2001 ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN MF VÀ HF YÊU CẦU KỸ THUẬT
  • 1. Phạm vi
  • 2. Định nghĩa, chữ viết tắt và ký hiệu
  • 3. Yêu cầu chung
  • 4. Điều kiện đo kiểm
  • 5. Thử môi trường
  • 6. Máy phát
  • 7. Máy thu
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành TCN68-202:2001 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành TCN68-202:2001

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành TCN68-202:2001

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành TCN68-202:2001

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành TCN68-202:2001

Đang cập nhật