Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001 về tương thích điện từ (EMC) thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu miễn nhiễm điện từ do Tổng cục Bưu điện ban hành Số hiệu: TCN68-196:2001 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: *** Ngày ban hành: 29/11/2001 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001 về tương thích điện từ (EMC) thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu miễn nhiễm điện từ do Tổng cục Bưu điện ban hành

 • TCN 68 - 196: 2001 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG YÊU CẦU MIỄN NHIỄM ĐIỆN TỪ
 • 1. Phạm vi
 • 2. Tài liệu tham khảo
 • 3. Mục đích
 • 4. Định nghĩa và các chữ viết tắt
 • 5. Tiêu chí chất lượng
 • 6. Các điều kiện thử
 • 7. Tài liệu kèm theo sản phẩm
 • 8. Quy định về việc áp dụng các phép thử
 • 9. Các yêu cầu thử khả năng miễn nhiễm điện từ
 • 10. Sự khác biệt so với các tiêu chuẩn chung
 • PHỤ LỤC 1 (Quy định) CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG CÓ GIAO DIỆN TƯƠNG TỰ
 • PHỤ LỤC 2 (Quy định) CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG CÓ GIAO DIỆN SỐ
 • PHỤ LỤC 3 (Quy định) CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY FAX (FACSIMILE)
 • PHỤ LỤC A (Quy định) PHƯƠNG PHÁP THỬ KHẢ NĂNG MIỄN NHIỄM ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG
 • PHỤ LỤC B (tham khảo) Bảng đối chiếu tương ứng với các tiêu chuẩn quốc tế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành TCN68-196:2001

Đang cập nhật