Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-1:2007

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-1:2007

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6475-1:2007 về quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 1: Quy định chung Số hiệu: TCVN6475-1:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2007 Lĩnh vực: Xây dựng

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6475-1:2007 về quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 1: Quy định chung

  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6475-1:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BIỂN ...
  • 1. Phạm vi áp dụng
  • 2. Tài liệu viện dẫn
  • 3. Đối tượng giám sát của Đăng kiểm
  • 4. Tiến trình thực hiện phân cấp
  • 5. Nguyên tắc giám sát kỹ thuật
  • 6. Thuật ngữ, giải thích và ký hiệu
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-1:2007 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-1:2007

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-1:2007

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-1:2007

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475-1:2007

Đang cập nhật