Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6904:2001

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6904:2001

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6904:2001 về thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Số hiệu: TCVN6904:2001 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Người ký: *** Ngày ban hành: 05/12/2001 Lĩnh vực: Xây dựng

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6904:2001 về thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

 • TIÊU CHUẨN VIỆT TCVN 6904: 2001 THANG MÁY ĐIỆN- PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOUN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Quy định chung
 • 4. Phương pháp kiểm tra và thử nghiệm
 • PHỤ LỤC A CÁC HỒ SƠ KỸ THUẬT VÀ CHỨNG CHỈ DO NHU SẢN XUẤT CUNG CẤP
 • PHỤ LỤC B DANH MỤC KIỂM TRA VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN AN TOUN
 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6905: 2001 THANG MÁY THUỶ LỰC - PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOUN VỀ CẤU TẠO ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Quy định chung
 • 4. Phương pháp kiểm tra và thử nghiệm
 • PHỤ LỤC A CÁC HỒ SƠ KỸ THUẬT VÀ CHỨNG CHỈ DO NHU SẢN XUẤT CUNG CẤP
 • PHỤ LỤC B DANH MỤC KIỂM TRA VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN AN TOUN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6904:2001 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6904:2001

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6904:2001

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6904:2001

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6904:2001

Đang cập nhật