Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và công nghệ” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 18/2007/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng Ngày ban hành: 06/09/2007 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN ban hành “Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và công nghệ” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU CỦA THANH TRA VIÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ ...
 • QUY ĐỊNH Về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên Khoa  học và Công nghệ
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc chung
 • Chương 2: TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU
 • Điều 3. Trang phục của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ
 • Điều 4. Phù hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ
 • Điều 5. Cấp hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ
 • Điều 6. Biển hiệu của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ
 • Điều 7. Kinh phí, thời hạn sử dụng trang phục, trang bị khác của Thanh tra viên Khoa học và Công nghệ
 • Chương 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2007/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật