Tiêu chuẩn ngành TCN68-239:2006

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn ngành TCN68-239:2006

Tiêu đề: Tiêu chuẩn ngành TCN 68-239:2006 về thiết bị điện loại VHF dùng trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Số hiệu: TCN68-239:2006 Loại văn bản: Tiêu chuẩn ngành Nơi ban hành: Bộ Bưu chính Viễn thông Người ký: *** Ngày ban hành: 25/07/2006 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn ngành TCN 68-239:2006 về thiết bị điện loại VHF dùng trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

 • TCN 68 - 239: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF DÙNG TRÊN TÀU CỨU NẠN YÊU CẦU KỸ THUẬT
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu tham chiếu chuẩn
 • 3. Chữ viết tắt
 • 4. Các yêu cầu chung
 • 5. Các điều kiện đo kiểm, nguồn điện và nhiệt độ môi trườn
 • 6. Các điều kiện đo kiểm chung
 • 7. Các phép kiểm tra môi trường
 • 8. Phép đo trường
 • 9. Các yêu cầu cho máy phát
 • 10. Các yêu cầu cho máy thu
 • 11. Bộ nạp điện ắc quy thứ cấp
 • PHỤ LỤC A Máy thu đo để đo kiểm công suất kênh lân cận
 • PHỤ LỤC B Nguồn đo kiểm bức xạ mặt trời
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn ngành TCN68-239:2006 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn ngành TCN68-239:2006

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn ngành TCN68-239:2006

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn ngành TCN68-239:2006

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn ngành TCN68-239:2006

Đang cập nhật