Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4391:2009

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4391:2009

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4391:2009 về khách sạn du lịch - Xếp hạng Số hiệu: TCVN4391:2009 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2009 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4391:2009 về khách sạn du lịch - Xếp hạng

  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4391:2009 KHÁCH SẠN - XẾP HẠNG
  • 1 Phạm vi áp dụng
  • 2 Thuật ngữ
  • 3 Phân loại, xếp hạng khách sạn
  • 4 Yêu cầu chung
  • 5 Yêu cầu cụ thể
  • 6 Phương pháp đánh giá
  • PHỤ LỤC A TIÊU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ, TIỆN NGHI TỐI THIỂU ĐỐI VỚI KHÁCH SẠN HẠNG 1 SAO
  • PHỤ LỤC B PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG KHÁCH SẠN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4391:2009 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4391:2009

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4391:2009

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4391:2009

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4391:2009

Đang cập nhật