Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7697-1:2007

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7697-1:2007

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7697-1:2007 (IEC 60044-1:2003) về máy biến đổi đo lường - Phần 1: Máy biến dòng Số hiệu: TCVN7697-1:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2007 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7697-1:2007 (IEC 60044-1:2003) về máy biến đổi đo lường - Phần 1: Máy biến dòng

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7691-1:2007 MÁY BIẾN ĐỔI ĐO LƯỜNG – PHẦN 1: MÁY BIẾN DÒNG
 • 1. Qui định chung
 • 2. Định nghĩa
 • 3. Điều kiện vận hành bình thường và điều kiện vận hành đặc biệt
 • 4. Thông số đặc trưng
 • 5. Yêu cầu về thiết kế
 • 6. Phân loại các thử nghiệm
 • 7. Thử nghiệm điển hình
 • 8. Thử nghiệm thường xuyên
 • 9. Thử nghiệm đặc biệt
 • 10. Ghi nhãn
 • 11. Yêu cầu bổ sung đối với máy biến dòng đo lường
 • 12. Yêu cầu bổ sung đối với máy biến dòng bảo vệ
 • 13. Yêu cầu bổ sung đối với máy biến dòng bảo vệ loại PR
 • 14. Yêu cầu bổ sung đối với máy biến dòng bảo vệ loại PX
 • PHỤ LỤC A Máy biến dòng bảo vệ
 • PHỤ LỤC B Thử nghiệm xung cắt bội
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7697-1:2007 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7697-1:2007

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7697-1:2007

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7697-1:2007

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7697-1:2007

Đang cập nhật