Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6285:1997

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6285:1997

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6285:1997 (ISO 6935-2 : 1980) về thép cốt bê tông - Thép thanh vằn Số hiệu: TCVN6285:1997 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1997 Lĩnh vực: Xây dựng

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6285:1997 (ISO 6935-2 : 1980) về thép cốt bê tông - Thép thanh vằn

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6285 : 1997 ISO 6935-2 : 1980 THÉP CỐT BÊ TÔNG - THÉP THANH VẰN
 • 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 • 2. Tiêu chuẩn trích dẫn
 • 3. Định nghĩa
 • 4. Kích thước, khối lượng và dung sai
 • 5. Kích thước hình học của gân
 • 6. Thành phần hóa học
 • 7. Tính chất cơ học
 • 8. Thử các tính chất cơ học
 • 9. Ký hiệu
 • 10. Ghi mác
 • 11. Chứng nhận và kiểm tra
 • 12. Báo cáo kết quả thử
 • Phụ lục A Hai hệ thống đa quốc gia để xác định thép thanh vằn
 • Phụ lục B Các khả năng để thỏa thuận giữa khách hàng và người cung cấp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6285:1997 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6285:1997

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6285:1997

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6285:1997

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6285:1997

Đang cập nhật