Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6612:2007

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6612:2007

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) về ruột dẫn của cáp cách điện Số hiệu: TCVN6612:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2007 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004) về ruột dẫn của cáp cách điện

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6612 : 2007 RUỘT DẪN CỦA CÁP CÁCH ĐIỆN
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 3. Phân loại
 • 4. Vật liệu
 • 5. Ruột dẫn một sợi đặc và ruột dẫn bện
 • 6. Ruột dẫn mềm (cấp 5 và 6)
 • 7. Kiểm tra sự phù hợp với điều 5 và điều 6
 • PHỤ LỤC A Phép đo điện trở
 • PHỤ LỤC B Công thức chính xác đối với hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ
 • PHỤ LỤC C Hướng dẫn các giới hạn kích thước của ruột dẫn tròn
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6612:2007 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6612:2007

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6612:2007

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6612:2007

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6612:2007

Đang cập nhật