Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-72:2003

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-72:2003

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-72:2003 (IEC 60335-2-72 : 2002) về Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2 - 72: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn tự động dùng trong thương mại và công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: TCVN5699-2-72:2003 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: *** Ngày ban hành: 26/12/2003 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-72:2003 (IEC 60335-2-72 : 2002) về Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2 - 72: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn tự động dùng trong thương mại và công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-72 : 2003 IEC 60335-2-72 : 2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Định nghĩa
 • 4. Yêu cầu chung
 • 5. Điều kiện chung đối với thử nghiệm
 • 6. Phân loại
 • 7. Ghi nhãn và hướng dẫn
 • 8. Bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện
 • 9. Khởi động các thiết bị truyền động bằng động cơ điện
 • 10. Công suất đầu vào và dòng điện
 • 11. Phát nóng
 • 12. Chưa có.
 • 13. Dòng rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc
 • 14. Quá điện áp quá độ
 • 15. Khả năng chống ẩm
 • 16. Dòng rò và độ bền điện
 • 17. Bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan
 • 18. Độ bền
 • 19. Thao tác không bình thường
 • 20. Sự ổn định và nguy hiểm cơ học
 • 21. Độ bền cơ học
 • 22. Kết cấu
 • 23. Dây dẫn bên trong
 • 24. Các phụ kiện bổ trợ
 • 25. Đầu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài
 • 26. Đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài
 • 27. Quy định cho nối đất
 • 28. Vít và các mối nối
 • 29. Chiều dài đường rò, khe hở không khí và cách điện rắn
 • 30. Khả năng chịu nhiệt và chịu cháy
 • 31. Khả năng chống gỉ
 • 32. Bức xạ, tính độc hại và các rủi ro tương tự
 • PHỤ LỤC AA TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
 • THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-72:2003 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-72:2003

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-72:2003

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-72:2003

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-72:2003

Đang cập nhật