Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4183:2009

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4183:2009

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4183:2009 (ASTM D 1442 : 2006) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Phương pháp xác định độ chín (Quy trình trương nở bằng natri hydroxit và ánh sáng phân cực) Số hiệu: TCVN4183:2009 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2009 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4183:2009 (ASTM D 1442 : 2006) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Phương pháp xác định độ chín (Quy trình trương nở bằng natri hydroxit và ánh sáng phân cực)

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4183 : 2009 ASTM D 1442 : 2006 VẬT LIỆU DỆT – XƠ BÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Tài liệu viện dẫn
 • 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 • 4. Tóm tắt phương pháp thử
 • 5. Ý nghĩa và sử dụng
 • 6. Thiết bị, dụng cụ và thuốc thử
 • 7. Cảnh báo an toàn
 • 8. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
 • 9. Chuẩn bị kính hiển vi
 • 10. Điều hòa mẫu
 • 11. Cách tiến hành
 • 12. Tính toán
 • 13. Báo cáo thử nghiệm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4183:2009 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4183:2009

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4183:2009

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4183:2009

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4183:2009

Đang cập nhật