Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4760:1989

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4760:1989

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4760:1989 (ST SEV 1648-79) về Vật liệu gốm kỹ thuật điện - Phương pháp xác định giới hạn bền kéo do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành Số hiệu: TCVN4760:1989 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1989 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4760:1989 (ST SEV 1648-79) về Vật liệu gốm kỹ thuật điện - Phương pháp xác định giới hạn bền kéo do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4760-89 VẬT LIỆU GỐM KỸ THUẬT ĐIỆN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN BỀN KÉO
  • 1. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP
  • 2. THIẾT BỊ THỬ
  • 3. MẪU THỬ
  • 4. TIẾN HÀNH THỬ
  • 5. XỬ LÝ KẾT QUẢ
  • PHỤ LỤC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4760:1989 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4760:1989

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4760:1989

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4760:1989

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4760:1989

Đang cập nhật