Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5787:1994

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5787:1994

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5787:1994 về Vật liệu dệt sợi - Phương pháp xác định độ bền đứt con sợi được chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Số hiệu: TCVN5787:1994 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1994 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5787:1994 về Vật liệu dệt sợi - Phương pháp xác định độ bền đứt con sợi được chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5787 : 1994 VẬT LIỆU DỆT - SỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN ĐỨT CON SỢI
  • 1. Khái niệm chung
  • 2. Bản chất phương pháp
  • 3. Phương tiện thử
  • 4. Lấy mẫu và chuẩn bị
  • 5. Tiến hành thử
  • 6. Tính toán kết quả
  • 7. Biên bản thử
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5787:1994 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5787:1994

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5787:1994

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5787:1994

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5787:1994

Đang cập nhật