Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5823:1994

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5823:1994

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5823:1994 về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu đối với ánh sáng nhân tạo, dùng đèn thuỷ ngân cao áp chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Số hiệu: TCVN5823:1994 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1994 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5823:1994 về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu đối với ánh sáng nhân tạo, dùng đèn thuỷ ngân cao áp chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5823 : 1994 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU ĐỐI VỚI ÁNH SÁNG ...
  • 1. Nguyên tắc
  • 2. Dụng cụ và thiết bị
  • 3. Điều kiện phơi mẫu
  • 4. Chuẩn bị mẫu
  • 5. Tiến hành thử
  • 6. Báo cáo kết quả
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5823:1994 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5823:1994

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5823:1994

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5823:1994

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5823:1994

Đang cập nhật