Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5826:1994

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5826:1994

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5826:1994 về Vải phủ cao su hoặc chất dẻo - Phương pháp xác định độ bền phá nổ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Số hiệu: TCVN5826:1994 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/1994 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5826:1994 về Vải phủ cao su hoặc chất dẻo - Phương pháp xác định độ bền phá nổ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5826 - 1994 VẢI PHỦ CAO SU HOẶC CHẤT DẺO PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN PHÁ NỔ
  • 1. Phạm vi áp dụng
  • 2. Thiết bị thử
  • 3. Lấy mẫu
  • 4. Chuẩn bị mẫu thử
  • 5. Khoảng thời gian từ khi sản xuất cho đến khi thử nghiệm
  • 6. Thuần hóa mẫu thử
  • 7. Cách tiến hành
  • 8. Biên bản thử nghiệm
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5826:1994 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5826:1994

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5826:1994

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5826:1994

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5826:1994

Đang cập nhật