Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-1-2:2008

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-1-2:2008

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-1-2:2008 (IEC 60811-1-2 : 1985, Amd. 1: 1989, Amd. 2 : 2000) về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung - Phương pháp lão hoá nhiệt Số hiệu: TCVN6614-1-2:2008 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2008 Lĩnh vực: Điện - điện tử

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6614-1-2:2008 (IEC 60811-1-2 : 1985, Amd. 1: 1989, Amd. 2 : 2000) về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang - Phần 1-2: Phương pháp áp dụng chung - Phương pháp lão hoá nhiệt

 • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6614-1-2 : 2008 IEC 60811-1-2 : 1985 WITH AMENDMENT 1: 2008 AND AMENDMENT 2 ...
 • 1. Phạm vi áp dụng
 • 2. Giá trị thử nghiệm
 • 3. Khả năng áp dụng
 • 4. Thử nghiệm điển hình và thử nghiệm khác
 • 5. Ổn định trước
 • 6. Nhiệt độ thử nghiệm
 • 7. Giá trị giữa
 • 8. Phương pháp lão hóa nhiệt
 • Phụ lục A Các điều tương ứng trong các tiêu chuẩn IEC 60538, TCVN 5936 (IEC 60540) và TCVN 6614 (IEC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-1-2:2008 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-1-2:2008

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-1-2:2008

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-1-2:2008

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6614-1-2:2008

Đang cập nhật