Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7121:2007

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7121:2007

Tiêu đề: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7121:2007 (ISO 3376 : 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền kéo và độ giãn dài Số hiệu: TCVN7121:2007 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/01/2007 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7121:2007 (ISO 3376 : 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền kéo và độ giãn dài

  • TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7121 : 2007 ISO 3376 : 2002 DA - PHÉP THỬ CƠ LÝ - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO VÀ ĐỘ ...
  • 1. Phạm vi áp dụng
  • 2. Tài liệu viện dẫn
  • 3. Nguyên tắc
  • 4. Thiết bị, dụng cụ
  • 5. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
  • 6. Cách tiến hành
  • 7. Biểu thị kết quả
  • 8. Báo cáo thử nghiệm
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7121:2007 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7121:2007

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7121:2007

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7121:2007

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7121:2007

Đang cập nhật