Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5239:1990

Click để xem chi tiết và Tải về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5239:1990

Tiêu đề: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5239:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định số lần đứt trên máy khâu công nghiệp do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành Số hiệu: TCVN5239:1990 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam Nơi ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Người ký: *** Ngày ban hành: 31/12/1990 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5239:1990 về Chỉ khâu - Phương pháp xác định số lần đứt trên máy khâu công nghiệp do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5239 - 90 CHỈ KHÂU PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ LẦN ĐỨT TRÊN MÁY KHÂU CÔNG NGHIỆP
  • 1. Khái niệm
  • 2. Phương tiện thử
  • 3. Điều kiện thử
  • 4. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
  • 5. Tiến hành thử
  • 6. Tính toán kết quả
  • 7. Biên bản thử
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5239:1990 để xử lý:

Tin tức về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5239:1990

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5239:1990

Đang cập nhật

Bình luận về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5239:1990

Đang cập nhật

Án lệ về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5239:1990

Đang cập nhật